Na konci minulého roka som sa rozhodla, že budem nahrávať pesničky postupne, po jednej (mojim zdrojom inšpirácie je tvorba Jána Bottu), a že takto prežijem izoláciu zdravá, zodpovedná a rozumná. Nečakala som, že mnou až tak zalomcuje utrpenie, ktoré so sebou priniesla covidová doba. Moje plány s nahrávaním uviazli.

Korona kríza je v kulminačnom bode, krivky začínajú pomaly klesať, ale ja mám stále poklesnutú myseľ. Jar mi zatiaľ nepriniesla výbuch šťastia, tak ako po minulé roky. Chcela by som byť maliar ako bol Botto, ktorý vmaľúval do svojej básnickej tvorby svetelné vízie a symbolicky tak vyjadril, že svetlo a jas víťazí nad smrťou a zánikom. Protiklad svetla a tmy môžeme vidieť aj v pozadí piesne Báj Maginhradu. Svetlo sa viaže na pozitívne okamihy, reprezentuje nádej. Čierna farba označuje negatívne javy, temné sily. Všetko je zariadené tak, aby vás viedlo k svetlu, a pritom k nemu zahatávalo cestu. Niečo vo mne chce, aby som zotrvávala v tme. Uvidím, či prerastiem do čohosi hlbšieho, čo ma opäť spojí samu so sebou a nájdem svoje farby. A dokončím pieseň, ktorú pre vás chystám zdravá, zodpovedná a rozumná.