album 81 2

Romanika je nezameniteľný rukopis špecifického hudobného prejavu speváčky, autorky hudby a gitaristky Ildikó Kraicovej a kontrabasistu Romana Kraica. Skupina existujúca od roku 2004 sa po albumoch Svetlo a tiene a Vlčie balady predstavuje s novým projektom Milenka všetkých. Texty Evy Lukáčovej na úrovni poézie dokonale vystihujú vnútorné rozpoloženie a temperament speváčky. Objavuje sa v nich motív Fridy Khalo, ženy, ktorá napriek celoživotnému utrpeniu tvorila nádherné obrazy a inšpirovala svet. Piesne o mystike, záhadách, bolesti a ženstve spolu s hudobným prejavom ústia do originálnej poetickej výpovede.

Vydalo Slnko records, 2010