album 29 2

Veci vznikajú, sú živené, upadajú a odumierajú vo vlastnom správnom čase a stále znovu. "Svetlo a tiene" sú podriadené tomuto kolobehu. Poukazujú na tienistý charakter duše, v ktorej sa od prírody nachádza sila proti prírode. Táto nás chce vlákať do labyrintu, z ktorého niet návratu. Aby sme sa vyhli blúdeniu, je dôležité počuť vnútorné volanie, ísť za ním i keď nemáš ani zdania, kam ťa povedie.