Za vlády kniežaťa Turana celý Turiec tvoril veľké, okrúhle jazero. Bývala v ňom krásna Biela panna, ktorá vábila k sebe mládencov svojim ľúbezným spevom a potom ich topila.

Za vlády kniežaťa Turana celý Turiec tvoril veľké, okrúhle jazero. Bývala v ňom krásna Biela panna, ktorá vábila k sebe mládencov svojim ľúbezným spevom a potom ich topila. Knieža Turan si zaumienil, že ju chytí do siete upletenej z tenkých, medených nití a zoberie si ju za ženu. Seba priviazal o strom, aby ho Biela panna neutopila. Večer začala Biela panna spievať a približovať sa k Turanovi. Keď ju Turan zazrel, nemohol jej kráse odolať. Silne trhol povrazom, ktorým bol priviazaný o strom a letel Bielej panne do náručia. Tá si ho odniesla do hlbín jazera. Turanovi ľudia začali knieža zachraňovať. Keď Turan prišiel k sebe, prisahal Bielej panne pomstu. Sto silných mužov začalo skaly lámať, aby voda z jazera odtiekla Váhom. To sa aj stalo. Biela panna zmizla a s ňou i jazero, v ktorom žila.